Onkológiai sebészet

A sebészi  beavatkozás  jelentősége

A nőgyógyászati daganatokra fokozottan igaz, hogy az első műtét meghatározza a beteg további sorsát,  gyógyulását. Egyértelműen kimutatott, hogy a sebész személye a legfontosabb prognosztikai tényező  a beteg gyógyulását illetően.

A  rosszindulatú betegségeket a daganatok  nagysága, kiterjedtsége  alapján stádiumokba soroljuk.  Minél  alacsonyabb stádiumról beszélünk,  annál jobb a gyógyulási arány és fordítva, minél előrehaladottabb a betegség, annál kisebb a gyógyulási esély. A betegség először  a kiindulási szervet érinti, majd a környező szervekre ráterjed,  áttéteket ad távolabbi helyekre, szervekbe. Ezért olyan fontos a korai felismerés, a szűrővizsgálatokon való megjelenés.

Dr. Udvary János, nőgyógyász-sebész-onkológus, főorvos

A műtét előtt vérvizsgálat, képalkotó vizsgálatok ( UH, mellkas RTG, CT, MRI, PET CT),  endoszkopos vizsgálatok elvégzése szükséges. Ezek eredménye alapján  a betegség kiterjedését,  a környező szervekhez való viszonyát térképezzük fel, hogy a betegséget stádiumozni tudjuk és meghatározhassuk  a pontos terápiás tervet.  Minden stádium más kezelést igényel, olyat, ami a beteg legjobb gyógyulási esélyét jelenti.  A szövettani típus, a stádium, valamint a beteg általános állapota alapján állítjuk fel a műtéti tervet. Az operációt követően  sugár- vagy kemoterápiás kezelés válhat szükségessé.

Minden beteg esetében személyre szabott terápiát kell alkalmazni. Ezt a daganat szövettani típusa, a betegség kiterjedése,  a beteg  általános állapota, a sebészi beavatkozást követő szövettani vizsgálat eredménye határozza  meg.

Az operáció egyik célja a betegség kiterjedésének pontos meghatározása, a másik a  daganatmentes állapot elérése. Ezáltal a sugárkezelés és a kemoterápia hatásossága is javul. A műtéttel eltávolítjuk a daganatos szervet,  a daganat terjedési útvonalait, azokat a területek, ahová a tumor áttétet adhat, eltávolítjuk az áttéteteket, valamint minden daganatra gyanús területet.  Mindezt a környező szervek épségének és funkciójának  lehetőség szerinti megőrzésével kell elvégezni. Célunk, hogy a hasüregben műtét után szemmel látható daganat ne maradjon! Ekkor a legjobb a betegek gyógyulása.  Igy  tudjuk biztositani a pontos, mindenre kiterjedő  szövettani vizsgálatot, ez határozza  meg a betegre szabott  műtét utáni kezelést. A műtét utáni  szövettani vizsgálat – az eltávolított szervek és szövetek vizsgálata –  patológiai stádiumot ad, ami a betegség kiterjedésének  szövettani vizsgálattal történő meghatározását jelenti. Ez szabja meg a műtét utáni kezelés szükségességét, annak fajtáját, helyét, dózisát és mennyiségét.

Ha a sebészi beavatkozás nem teljes, akkor az információk a betegségről hiányosak lesznek.  Ennek következtében a műtét utáni terápiás terv sem állítható fel pontosan.  A beteg vagy nem kapja meg a megfelelő kezelést, vagy feleslegesen kap olyat, ami nem lenne szükséges. Ebből az következik, hogy a beteg gyógyulási esélye, életminősége nagymértékben romlik vagy olyan szövődményektől szenved,  amit feleslegesen idéztek elő. A beteg nem gyógyul meg és élete hosszú évekkel rövidül meg. Ezért is van kiemelkedő szerepe az első műtétnek  a beteg gyógyulását illetően!

Ezeknél a műtéteknél teljesen más operációs technikákat kell alkalmazni,  más képzettséget kíván, mint amit a  rutin nőgyógyászati műtétek igényelnek. Jártasnak kell lenni a nőgyógyászati, urológiai, érsebészeti, bélsebészeti szakterületekben.  Ismerni kell a tumorok biológiai viselkedését – ami tumorok szerint eltérő -, kemoterápiára és sugárterápiára való érzékenységüket, azok gyógyítási lehetőségeit. Ezek birtokában lehet és kell műtét közben döntést hozni a sebészi beavatkozás megtervezéséről, a műtét kivitelezéséről, kiterjesztéséről összhangba hozva azt a beteg terhelhetőségével.

Ezért fontos, hogy a beteget ki operálja. Ezért határozza meg a műtét a beteg gyógyulását. Ezért fontos, hogy a beteg olyan sebészt válasszon, aki ennek a szakterületnek a specialistája, aki naprakész elméleti ismeretekkel, nagyon komoly  sebészi  tudással  és  gyakorlattal rendelkezik.

Ezért a sebész személye a legfontosabb prognosztikai tényező  a beteg gyógyulásában.